Plausible: v čem je lepší než Google Analytics

Většina našich klientů začala během posledních šesti měsíců používat Plausible jako alternativu ke Google Analytics. Velmi rychle se však ukázalo, že Plausible je víc, než zjednodušená náhražka Google Analytics. V čem je lepší a proč díky němu dosahujeme lepších výsledků?

Co je Plausible

Plausible je nástroj pro měření návštěvnosti webových stránek. Od Google Analytics, které používá většina webů, se v mnoha ohledech zásadně liší: technikou, licencí, přesností, rychlostí… Zpočátku jsme nasazovali Plausible jako alternativu ke Google Analytics kvůli GDPR a novele zákona o cookies. Rychle jsme ale zjistili, že Plausible je v mnoha ohledech lepší a začali ho používat jako hlavní nástroj pro webovou analytiku.

Rychlejší, bez cookies a v souladu s GDPR

Plausible, narozdíl od Google Analytics, nepoužívá žádné cookies a je z principu stavěný v souladu s GDPR. Pro měření pomocí Plausible nepotřebujete souhlas návštěvníka! (Takové to otravné vyskakovací okýnko.) Díky tomu spolehlivě měříte všechny návštěvy a žádná důležitá data Vám neunikají. V kontrastu s tím se Google dostává v EU do problémů kvůli nesouladu evropské a americké legislativy. Podrobněji jsem se tomuto problému věnoval v samostatném článku.

Pro návštěvníky je důležitá i rychlost webu. Protože Google měří mnohem větší spektrum údajů (snad až 294 hodnot), je skript Analytics mnohem větší (cca 17x větší) a běží pomaleji. Pokud Analytics spouštíte přes GTM, je rozdíl ještě mnohonásobně větší!

Přesnější data

Velký problém Analytics je nepřesnost dat. Má to několk příčin. Google nepoužívá všechna data, ale pouze jejich část, tzv. data-sampling. Naměřenou část pak vztáhne na celek. Algoritmus, kterým to dělá, je propracovaný, ale z principu měření trochu zkresluje.

Analytics bývají také poměrně často blokovány. Ať už doplňkem typu uBlock, nebo přímo prohlížečem (Firefox, Safari, Brave). Blokování dělá pravděpodobně největší rozdíly v měření. Další nepřesnost do měření zavádí spam a roboti, kteří kód Analytics spouštějí. Často je to reklamní spam. Nejedná se však o reálné návštěvy a jen zkreslují data.

Velký vliv na rozdíly výsledků má i odlišný způsob měření obou nástrojů. Srovnatelné by měly být pageviews = celkový počet zobrazených stránek. Ale například počet návštěvníků (uživatelé) se počítá v obou nástrojích jinak, a tak se bude z podstaty lišit. Rozdílnost způsobů měření je potřeba mít na paměti a nesrovnávat „jabka s hruškama.“

Kombinací jednotlivých faktorů dochází k poměrně velkým rozdílům a velké nepřesnosti dat. Ukázalo se to jako větší problém, než jsme čekali. Jednak proto, že celkové zkreslení je v řádu desítek procent, ale i proto, že je napříč weby velmi rozdílné. Nejde paušálně říct, že Google Analytics zkresluje zhruba o tolik. Velké rozdíly dělá publikum daného webu. Zkreslení se mění i v čase, nebo podle sledovaných typů zařízení (mobily vs. počítače).

Příklad: Obrázky jsou reálná data ze dvou různých webů, ve stejném období, kde jsou Analytics i Plausible nasazené souběžně. Všimněte si zásadních rozdílů v počtech zobrazených stránek, ale i rozdílné tvary křivek. Například týdenní cyklus návštěvnosti je na grafu z Plausible mnohem výraznější.

Rychlejší data šetří náklady

Google Analytics trvá 24 až 48 hodin než zpracuje data (Data Processing Latency). U Plausible je zpracování téměř okamžité. Rychlá dostupnost dat hodně pomáhá při práci s kampaněmi. Rychlou reakcí šetříte peníze a připravíte mnohem efektivnější kampaně.

Příklad: Na Facebooku jsme spustili malou zkušební kampaň ve formě A/B testu. Během jediného dne jsme dostali jasný výsledek. V Analytics bychom na výsledky museli čekat o den až dva déle. Navíc by rozdíl nebyl tak markantní, protože GA má tendenci metriku visitors podměřovat, Plausible přeměřovat. Je to dáno odlišným způsobem měření.

A/B test kampaně v Plausible
A/B test kampaně v Plausible

Takto snadno, levně a rychle lze vyzkoušet jaké texty, cílení a nastavení kampaní fungují nejlépe. Obratem podle toho upravujeme web a další marketingové aktivity. Poměr výsledků a nákladů kampaní je takto mnohem lepší.

Mnohem jednodušší a přehlednější

Pro většinu mých klientů je Analytics příliš složitý nástroj. Ti, kteří se s ním během let sžili, se většinou naučili používat několik přehledů a hodnotit je stylem „dobrý / špatný.“ Oproti tomu na Plausible reagují stylem „kouknu a vidim.“ Interface Plausible působí velmi jednoduše. Vlastně člověku připadá, že tam nic není. Opak je ale pravdou. Na pár kliknutí dostanete velmi podrobné údaje.

Plausible aktuálně používáme víc, než Analytics a dosahujeme s jeho pomocí lepších výsledků v kampaních i v SEO.

Pokud máte o Plausible zájem, kontaktujte nás.